Verpleegkundige Topzorg

Verpleegkundige Topzorg brengt kwalitatief hoogwaardige zorg bij mensen thuis. Duurzame en betaalbare zorg, het model voor de toekomst. Transmurale samenwerking tussen professionals.

Informatie voor patienten Informatie voor professionals

Onze medewerkers

Jintiene Zeilstra

Jintiene heeft een lange staat van dienst in de wondzorg. Ooit begonnen als wijkverpleegkundige, heeft ze zich al gauw gespecialiseerd in wondzorg, en werd ze districtsverpleegkundige bij het vroegere Groene Kruis. Ondertussen was ze ook landelijk actief en heeft ze eerst het WCS mee opgericht, en daarna 20 jaar in het bestuur gezeten.

In het Refaja-ziekenhuis en in het UMCG heeft Jintiene het wondteam opgezet en vormgegeven. Binnen het UMCG heeft Jintiene de laatste 7 jaar als stafadviseur medische middelen bij inkoop gewerkt.

Sinds eind 2015 werkt Jintiene als projectleider Verpleegkundige Topzorg.

Katy van Hasselt

Na 13 jaar te hebben gewerkt als wijkverpleegkundige is Katy hoofdwijkverpleegkundige geworden bij Thuiszorg Groningen. Naast het leidinggevenden waren er ook diverse projecten, zoals onder andere het opzetten van een wondenspreekuur voor daklozen in de stad Groningen.

Van zorgmanager, werd Katy adjunct-directeur en later regiodirecteur bij Thuiszorg Groningen. Vanaf 2009 is Katy in het UMCG gaan werken, eerst als manager bij de Orthopedie, en daarna als bestuurder van Beatrixoord.  De combinatie van ervaring in de thuiszorg en in de ziekenhuiszorg bevordert de mogelijkheid om over muren heen te kijken! Als je beide werelden kent, kun je beter zien waar verbeteringen mogelijk zijn.

Sinds eind 2015 is Katy werkzaam als projectleider van Verpleegkundige Topzorg.

Kitty van Es (Verpleegkundig specialist)

Diana Klaassens (Verpleegkundig specialist)

Diana houdt zich vanaf 1990 bezig met wondzorg in de thuiszorg, vroeger bij Thuiszorg Groningen, nu heet het TSN. Daarnaast waren er ook andere aandachtsgebieden: bijvoorbeeld medisch technisch handelen en diabeteszorg.

Inmiddels heeft Diana de opleiding Verpleegkundig Specialist gedaan om haar kennis en ervaring te verdiepen. In het kader van de opleiding heeft Diana stage gelopen op de afdeling orthopedie UMCG: diabetische voetenpoli onder begeleiding van een leermeester.

In haar functie geeft Diana inhoudelijk ondersteuning aan medewerkers en leidinggevenden binnen de zorgverlening op het gebied van wond-, decubitus- en stomazorg.

 

Marita Schlepers (Verpleegkundig specialist)

Christine Rogge (Verpleegkundig specialist)