Verpleegkundige Topzorg

Verpleegkundige Topzorg brengt kwalitatief hoogwaardige zorg bij mensen thuis. Duurzame en betaalbare zorg, het model voor de toekomst. Transmurale samenwerking tussen professionals.

Informatie voor patienten Informatie voor professionals

Onze medewerkers

Jintiene Zeilstra (Projectleider)

Jintiene heeft een lange staat van dienst in de wondzorg. Ooit is ze begonnen als wijkverpleegkundige, later heeft ze zich gespecialiseerd in wondzorg en werd ze districtsverpleegkundige bij het vroegere Groene Kruis. Ondertussen was ze ook landelijk actief en heeft ze bij het WCS gewerkt, onder meer als bestuurslid. In het Refaja-ziekenhuis en in het UMCG heeft Jintiene het wondteam opgezet en vormgegeven. Binnen het UMCG heeft Jintiene de laatste 7 jaar als stafadviseur medische middelen bij inkoop gewerkt. Sinds eind 2015 werkt Jintiene als projectleider Verpleegkundige Topzorg.

Katy van Hasselt (Projectleider)

Na 13 jaar te hebben gewerkt als wijkverpleegkundige is Katy hoofdwijkverpleegkundige geworden bij Thuiszorg Groningen. Naast het leidinggeven werkte Katy ook mee aan diverse projecten, zoals onder andere het opzetten van een wondenspreekuur voor daklozen in de stad Groningen. Van zorgmanager, werd Katy adjunct-directeur en later regiodirecteur bij Thuiszorg Groningen. Vanaf 2009 is Katy in het UMCG gaan werken, eerst als manager bij de Orthopedie, later als bestuurder van Beatrixoord. Sinds eind 2015 is Katy werkzaam als projectleider van Verpleegkundige Topzorg.

Riekje Elema (Projectleider)

Vijfentwintig jaar werkte Riekje als verpleegkundige, projectleider en medisch adviseur bij Artsen zonder Grenzen. Sinds 2012 werkte ze weer in Nederland en wel als wijkverpleegkundige in Amsterdam. Sinds 2017 woont Riekje in Groningen en werkte ze tot januari 2019 als manager bij een zorginstelling in Noord Groningen. Met een achtergrond in de maatschappelijke gezondheidszorg en medische antropologie is Riekje nu begonnen als projectleider bij Verpleegkundige Topzorg en ontwikkelt acties voor thema’s zoals ondervoeding en psychiatrie.

Elise Prinsen (Projectmedewerker)

Sinds mei 2019 heeft Elise de functie van Kas Maas overgenomen als projectmedewerker bij Verpleegkundige Topzorg. Kas was in eerste instantie de coördinator van het onderzoek binnen Verpleegkundige Topzorg, maar op een gegeven moment kwamen er steeds meer taken bij, waardoor de verantwoordelijkheden van de functie als projectmedewerker groter zijn geworden. Zo is de projectmedewerker ook verantwoordelijk geworden voor de website, promotie en de aanmeldingen van patiënten.

Elise studeert geneeskunde en ziet deze functie als projectmedewerker als een zeer interessante en leuke uitdaging. Vooral het contact met verpleegkundigen, de verantwoordelijkheden die komen kijken bij promotie en het doen van onderzoek waarbij je moet werken met grote datasets in SPSS, spreken haar aan.

Kitty van Es (Verpleegkundig specialist)

Vanaf 1993 is Kitty werkzaam als verpleegkundige, waarvan de eerste jaren intramuraal in het Amphia ziekenhuis in Breda. In 2002 maakte Kitty de overstap naar de wijkverpleging bij Icare thuiszorg. Na ruim 10 jaar als aandachtsvelder wond- en stomazorg gewerkt te hebben, is Kitty in 2015 als gediplomeerd verpleegkundig specialist gaan werken. Vanaf die tijd heeft Kitty deelgenomen aan Verpleegkundige Topzorg om over de grenzen van onze eigen organisaties heen, goede kwaliteit wondzorg te kunnen bieden. Van directe klantzorg tot een regionale scholing: alles is mogelijk, zolang het ten dienste is van de klant.

 

Jacob Jan Pastoor (Verpleegkundig specialist)

Jacob Jan is sinds 2005 verpleegkundige en heeft altijd interesse gehad in wondzorg. Hij heeft in de thuiszorg gewerkt als verpleegkundige, later als coördinerend/regisserend wijkverpleegkundige en nog enkele jaren als zorgcoördinator. In 2018 ronde hij de opleiding tot Verpleegkundig Specialist af. De opleiding deed hij deels in het Martini (Brandwondencentrum: kort.  Dermatologie: Diabetische voetenpoli: 1 jaar), en het laatste stuk in de thuiszorg bij huisarts met wondaffiniteit. Nu werkt hij samen met Diana Klaassens binnen TSN Verpleging & verzorging en sinds april 2019 ook voor Verpleegkundige Topzorg.

 

Diana Klaassens (Verpleegkundig specialist)

Diana houdt zich vanaf 1990 bezig met wondzorg in de thuiszorg, vroeger bij Thuiszorg Groningen, nu heet het TSN. Daarnaast focuste zij zich ook op andere aandachtsgebieden: bijvoorbeeld medisch technisch handelen en diabeteszorg. Inmiddels heeft Diana de opleiding Verpleegkundig Specialist gedaan om haar kennis en ervaring te verdiepen. In het kader van de opleiding heeft Diana stage gelopen op de afdeling orthopedie UMCG: diabetische voetenpoli onder begeleiding van een leermeester. In haar functie geeft Diana inhoudelijk ondersteuning aan medewerkers en leidinggevenden binnen de zorgverlening op het gebied van wond-, decubitus- en stomazorg.

 

Christine Rogge (Verpleegkundig specialist)

Christine Rogge heeft veel ervaring in de verpleegkunde. Haar opleiding heeft zij in eerste instantie genoten in Duitsland, waarna ze in 1989 richting Groningen kwam. Christine heeft jarenlang met verschillende functies bij het Martini ziekenhuis gewerkt en in 2010 is ze afgestudeerd als Verpleegkundig Specialist aan de Hanzehogeschool te Groningen. Inmiddels is Christine werkzaam bij Allerzorg als verpleegkundig specialist en sinds juni 2017 is Christine ook aangesloten bij Verpleegkundige Topzorg.

Marita Schlepers (Verpleegkundig specialist)

Marita Schlepers is sinds 1989 werkzaam geweest bij diverse zorginstellingen als verpleegkundige. In 1993 kwam Marita terecht in het Beatrixoord te Haren. Na verschillende functies te hebben bekleed bij de dwarslaesie-afdeling, het tuberculoseteam en bij het centrum voor revalidatie begon zij in 2014 aan de Master Adanced Nursing Practice aan de Hanzehogeschool te Groningen. In 2016 studeerde Marita af en sindsdien is zij werkzaam als Verpleegkundig Specialist met als aandachtsgebied wondzorg op diverse afdelingen in het UMCG en bij Verpleegkundige Topzorg.

Corien Mons (Verpleegkundig specialist)

Corien Mons begon in 1977 als verpleegkundige in een algemeen ziekenhuis. In 1990 heeft Corien de overstap gemaakt van intramuraal naar extramuraal en heeft zij bij Thuiszorg Icare meerdere functies bekleed. In 2016 studeerde Corien af als Verpleegkundig Specialist chronische zorg. In het kader van haar opleiding heeft Corien stage gelopen in verpleeghuizen met de focus op wondzorg. Sinds 2016 is zij dan ook werkzaam als Verpleegkundig specialist met als aandachtsgebied complexe wondzorg. Ook geeft Corien scholingen aan collega zorgverleners met de focus op de volgende onderwerpen: verhoging welzijn van de patiënt, kwaliteitsverbetering van zorg, kennisdeling en samenwerking.