Verpleegkundige Topzorg

Verpleegkundige Topzorg brengt kwalitatief hoogwaardige zorg bij mensen thuis. Duurzame en betaalbare zorg, het model voor de toekomst. Transmurale samenwerking tussen professionals.

Informatie voor patienten Informatie voor professionals

Convenant is ondertekend!

Op 5 april 2017 is het samenwerkingsconvenant Verpleegkundige Topzorg ondertekend!