Verpleegkundige Topzorg

Verpleegkundige Topzorg brengt kwalitatief hoogwaardige zorg bij mensen thuis. Duurzame en betaalbare zorg, het model voor de toekomst. Transmurale samenwerking tussen professionals.

Informatie voor patienten Informatie voor professionals

Informatie voor professionals

Informatie voor professionals

Verpleegkundige Topzorg brengt de kwaliteit van de wondzorg naar een hoger niveau door de kennis van verpleegkundig specialisten wondzorg voor alle zorginstellingen toegankelijk te maken.

De verpleegkundig specialist doet samen met de (wijk)verpleegkundige de intake van de patiënt en samen stellen zij een behandelplan op. De wijkverpleegkundige blijft de casemanager van de patiënt en voert zelf de zorg uit. De verpleegkundig specialist heeft de regie over de wond en coacht de wijkverpleegkundige in de behandeling. Hierdoor is de patiënt verzekerd van uitstekende zorg en gaat de expertise in de thuiszorg omhoog.

Informatie voor verwijzers

Zowel huisartsen, wijkverpleegkundigen en verpleeghuizen kunnen Verpleegkundige Topzorg inschakelen.

U kunt patiënten aanmelden door een mail te sturen naar: verpleegkundigetopzorg@umcg.nl

Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Informatie voor verpleeghuizen

Verpleeghuizen kunnen ook gebruik maken van de expertise van de verpleegkundig specialisten van Verpleegkundige Topzorg. Door de inzet van verpleegkundig specialisten kan:

  • kwalitatief hoogwaardige wondzorg in verpleeghuizen worden geleverd.
  • kosten worden bespaard, door snellere genezing van wonden, of voorkomen van complicaties (minder inzet personeel en minder gebruik materialen).
  • Medewerkersdeskundigheid wordt verhoogd door bedside teaching, instructie en scholing.

Wilt u de expertise van Verpleegkundige Topzorg inschakelen? Neem dan contact met ons op door een email te sturen naar: verpleegkundigetopzorg@umcg.nl

Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.