Verpleegkundige Topzorg

Verpleegkundige Topzorg brengt kwalitatief hoogwaardige zorg bij mensen thuis. Duurzame en betaalbare zorg, het model voor de toekomst. Transmurale samenwerking tussen professionals.

Informatie voor patienten Informatie voor professionals

Informatie voor professionals

Achtergrondinformatie

De uitvoering van complexe wondzorg is in de eerste-, tweede- én derde lijn verspreid over meerdere medische, verzorgende en verpleegkundige disciplines. Vanuit de politiek wordt er naar gestreefd meer zorg in de eerstelijn te laten plaatsvinden. Hierdoor krijgen (wijk)verpleegkundigen met meer en steeds complexere wonden te maken.

Het ontbreken van kennis en expertise op het gebied van wondzorg, regie en eenduidig gestandaardiseerd beleid is nadelig voor de kwaliteit van zorg. Dit leidt tot ondoelmatig en inefficiënt gebruik van wondverzorgingsmaterialen, onnodige inzet van verpleging, verlenging van de duur van de wondgenezing, heropnames in het ziekenhuis en dus tot verhoging van de kosten.

Achttien zorgaanbieders in Groningen en Drenthe en het UMCG hebben, door middel van Verpleegkundige Topzorg, de krachten gebundeld om complexe wondzorg in de eerstelijn te verbeteren. Verpleegkundige Topzorg werkt ondersteunend en aanvullend aan de generalistisch werkende verpleegkundigen en huisartsen. Door specialistische kennis en expertise van de Verpleegkundig Specialist in de eerstelijn en in de verpleeghuizen te brengen als regisseur voor complexe wondzorg, wordt kwalitatief goede en betaalbare verpleegkundige zorg voor de toekomst gewaarborgd, ook bij een toenemende vraag naar complexe zorg.

 

Onze doelstelling: Snellere wondgenezing: elke patiënt in Groningen en Drenthe krijgt optimale wondzorg door de kennis en expertise op het gebied van complexe wondzorg te versterken in de eerstelijn. Dit leidt tot betere kwaliteit van zorg en beheersing/verlaging van de kosten per patiënt..

Informatie voor verwijzers

Zowel huisartsen, wijkverpleegkundigen en verpleeghuizen kunnen Verpleegkundige Topzorg inschakelen.

U kunt patiënten aanmelden door onderstaand aanmeldformulier in te vullen en deze op te sturen naar: verpleegkundigetopzorg@umcg.nl

Aanmeldformulier Verpleegkundige Topzorg

Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Informatie voor verpleeghuizen

Verpleeghuizen kunnen ook gebruik maken van de expertise van de verpleegkundig specialisten van Verpleegkundige Topzorg. Door de inzet van verpleegkundig specialisten kan:

  • kwalitatief hoogwaardige wondzorg in verpleeghuizen worden geleverd.
  • kosten worden bespaard, door snellere genezing van wonden, of voorkomen van complicaties (minder inzet personeel en minder gebruik materialen).
  • medewerkersdeskundigheid wordt verhoogd door bedside teaching, instructie en scholing.

Wilt u de expertise van Verpleegkundige Topzorg inschakelen? Neem dan contact met ons op door een email te sturen naar: verpleegkundigetopzorg@umcg.nl

Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.