Verpleegkundige Topzorg

Verpleegkundige Topzorg brengt kwalitatief hoogwaardige zorg bij mensen thuis. Duurzame en betaalbare zorg, het model voor de toekomst. Transmurale samenwerking tussen professionals.

Informatie voor patienten Informatie voor professionals

Aanmelden cliënt

Aanmeldformulier Verpleegkundige Topzorg

Aanmelden cliënt Verpleegkundige Topzorg

Wanneer een (wijk)verpleegkundige, huisarts of specialist te maken krijgt met een complexe wond, kan Verpleegkundige Topzorg (VT) worden ingeschakeld. Vanuit VT wordt een verpleegkundig specialist ingezet die gespecialiseerd is in complexe wondzorg. De verpleegkundig specialist doet samen met de wijkverpleegkundige de intake en samen stellen zij het behandelplan op. De (wijk)verpleegkundige blijft altijd casemanager van de patiënt en voert de zorg uit. De verpleegkundig specialist heeft de regie over de wondzorg. Zij ondersteunt de (wijk)verpleegkundige bij de wondzorg, soms door middel van een gezamenlijk patiëntbezoek, soms op afstand door middel van E-health. De huisarts, SOG of medisch specialist blijft hoofdbehandelaar.

Te includeren wonden

  • Wonden langer dan 3 weken open met weinig tot geen genezingstendens.-
  • Wonden op indicatie van (wijk)verpleegkundige, huisarts en/of medisch specialist.

Let op: het gaat om alle complexe wonden zoals bijvoorbeeld: smetten(fase 3 en 4), decubitus, necrose, ulcus cruris, diabetische voet, chirurgische-, geïnfecteerde en/of oncologische wonden.

Voor de inzet van de verpleegkundig specialist wordt in 2018 €95,- per uur gerekend.

Voor patiënten van Zilveren Kruis kan soms de instelling van de verpleegkundig specialist de regiefunctie zelf declareren.

 

Aanmelden van patiënten kan op het volgende e-mailadres: verpleegkundigetopzorg@umcg.nl

Voor vragen of overleg kun je bellen of mailen met:

 

Katy van Hasselt                                 Riekje Elema                                     Jintiene Zeilstra
k.van.hassselt@umcg.nl                    h.g.elema@umcg.nl                         j.t.zeilstra@umcg.nl
06-55256171                                         06-25650654