Verpleegkundige Topzorg

Verpleegkundige Topzorg brengt kwalitatief hoogwaardige zorg bij mensen thuis. Duurzame en betaalbare zorg, het model voor de toekomst. Transmurale samenwerking tussen professionals.

Informatie voor patienten Informatie voor professionals

Schrijf je nu in voor het Verpleegkundige Topzorg Congres!

Op dinsdag 30 oktober 2018 in De Nieuwe Kolk te Assen vindt het congres van Verpleegkundige Topzorg plaats. 

Schrijf je hier in!

Door het delen van expertise en het zorgen voor betere positionering van verpleegkundigen en verzorgenden in de eerste en tweede lijn willen wij betere én doelmatigere zorg bewerkstelligen:
Het model voor de toekomst!

Het resultaat:
·         Betere kwaliteit van leven voor de patiënt
·         Snellere wondgenezing, waardoor minder inzet van wijkverpleging
·         Minder verspilling van materialen
·         Minder (her)opnames en polikliniekbezoeken
·         Deskundigheidsbevordering in de eerste lijn
·         Minder bijkomende klachten en complicaties, zoals infecties en doorligwonden
·         Daling kosten van de zorg

Wilt u weten hoe wij dat doen?
Kom dan naar het congres!

Accreditatie wordt aangevraagd bij:
Verpleegkundig Specialisten Register
Kwaliteitsregister V&V

Klik hier om je in te schrijven voor het congres!