Verpleegkundige Topzorg

Verpleegkundige Topzorg brengt kwalitatief hoogwaardige zorg bij mensen thuis. Duurzame en betaalbare zorg, het model voor de toekomst. Transmurale samenwerking tussen professionals.

Informatie voor patienten Informatie voor professionals

Disclaimer

Je maakt gebruik van de site www.verpleegkundigetopzorg.nl en gaat akkoord met onderstaande disclaimer.

Alle informatie op www.verpleegkundigetopzorg.nl is zorgvuldig samengesteld en informatief bedoeld, maar niet gegarandeerd vrij van fouten. Mocht je fouten vinden, dan kun je deze doorgeven aan de webmaster. Verpleegkundige Topzorg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van de informatie die op de site staat.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de site www.verpleegkundigetopzorg.nl of de inhoud hiervan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Je bent verantwoordelijk voor eventuele gevolgen.

Verpleegkundige Topzorg is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de teksten die door bezoekers op de site worden geplaatst. Indien je problemen hebt met teksten of opmerkingen die door bezoekers zijn achtergelaten, kun je contact opnemen met de webmaster.

Alle op de site gebruikte persoonsnamen van patiënten zijn gefingeerd. Verpleegkundige Topzorg is niet verantwoordelijk voor de herleidbaarheid van personen.

Heb je vragen, neem dan contact op via het contactformulier.

Deze site geeft geen medisch advies. Wanneer u gezondheidsklachten heeft raden wij u te allen tijde aan contact op te nemen met uw huisarts (of eventueel uw specialist). De informatie op deze site is in geen enkel geval een vervanging van de informatie die door de arts of de verpleegkundige aan de patiënt wordt verstrekt. De sites waarnaar VT linkt worden regelmatig gecontroleerd op de betrouwbaarheid van informatie. Toch kan VT voor de inhoud van de pagina’s van derden nooit verantwoordelijk worden gehouden. VT is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Copyright: voor alle elementen (teksten, foto’s, graphics enz.) van de VT-website geldt: copyright © 2016 VT

E-maildisclaimer

Aan e-mailberichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Een e-mailbericht is uitsluitend bedoeld voor het stellen van vragen of het maken van op- en/of aanmerkingen met betrekking tot de website en is uitdrukkelijk niet bedoeld voor het stellen van medische vragen.

De persoonlijke gegevens die u op de site invult, worden uitsluitend gebruikt om uw bericht af te handelen of u op uw verzoek vacatures of pers- en nieuwsberichten toe te sturen. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden nooit aan personen buiten VT (voor welk doel dan ook) ter beschikking gesteld.