Verpleegkundige Topzorg

Verpleegkundige Topzorg brengt kwalitatief hoogwaardige zorg bij mensen thuis. Duurzame en betaalbare zorg, het model voor de toekomst. Transmurale samenwerking tussen professionals.

Informatie voor patienten Informatie voor professionals

Een klacht indienen

Onze medewerkers doen er alles aan om u de beste zorg te bieden. Desondanks kan het voorkomen dat u een klacht heeft of niet tevreden bent over de zorg. Bespreek een klacht eerst met degene op wie de klacht betrekking heeft, een rustig gesprek kan vaak veel oplossen. Als dit gesprek niet leidt tot een oplossing, kunt u contact opnemen met uw thuiszorgorganisatie of met Verpleegkundige Topzorg.

Klachten over de thuiszorgmedewerker kunt u indienen bij uw thuiszorgorganisatie. Klachten over de verpleegkundig specialist of uw behandeling kunt u indienen bij Verpleegkundige Topzorg.

Het uiten van uw ontevredenheid heeft vanzelfsprekend geen weerslag op de kwaliteit van de zorg die u ontvangt.

Vermeld hierbij:

  • Uw naam, adres en telefoonnummer
  • De beschrijving van de klacht
  • De namen van uw thuiszorgmedewerker en uw verpleegkundig specialist

U kunt uw klacht schriftelijk of per email indienen:

  • Postadres: UMCG | HPC: LA10  | Postbus 30.001 | 9700 RB Groningen
  • Email: info@verpleegkundigetopzorg.nl