Verpleegkundige Topzorg

Verpleegkundige Topzorg brengt kwalitatief hoogwaardige zorg bij mensen thuis. Duurzame en betaalbare zorg, het model voor de toekomst. Transmurale samenwerking tussen professionals.

Informatie voor patienten Informatie voor professionals

Wondwaaier

Verpleegkundige Topzorg brengt de kwaliteit van de wondzorg naar een hoger niveau door de specialistische kennis op het gebied van wondzorg voor alle zorgprofessionals in de regio toegankelijk te maken.

Hiervoor hebben wij een wondwaaier ontwikkeld, die negen zorgpaden bevat. De waaier dient als hulpmiddel voor alle disciplines werkzaam in de patiëntenzorg in het ziekenhuis en in de regio.

U kunt de wondwaaier in zijn geheel bekijkenen/of downloaden (in .pdf), of dit per zorgpad doen. Eén zorgpad bestaat uit een voor- en achterkant van één kaart, die hieronder worden aangeboden in losse pdf’s. Klikt u voor bekijken/downloaden in onderstaande tabel op de plaatjes. De wondwaaier is ook in papieren versie aan te vragen via verpleegkundigetopzorg@umcg.nl. Vermeld even het aantal en je adres. Naar partners van VT sturen wij maximaal 15 wondwaaiers op, naar organisaties niet aangesloten bij VT sturen wij maximaal 5 wondwaaiers op.

Wondwaaier met alle zorgpaden Wondwaaier (tweede druk 2019) geheel Wondzorg Stappenplan zorgpadwondkaart Wondzorg Stappenplan
Chirurgische Wond zorgpadwondkaart Chirurgische Wond Decubitus Preventie zorgpadwondkaart Decubitus Preventie
Decubitus zorgpadwondkaartDecubitus Diabetische voet zorgpadwondkaart Diabetische Voet
Oncologisch Ulcus zorgpadwondkaart Oncologisch ulcus Stralingswond zorgpadwondkaart Stralingswond
Ulcus cruris zorgpadwondkaart Ulcus cruris Vochtletsel zorgpadwondkaart Vochtletsel